ACCOUNTANTSDIENST.NL

ACCOUNTANTSDIENST

Een accountant (accomptant, rekenaar, rekenmeester) is een beroep waarvoor een speciale opleiding nodig is. Een accountant controleert de (financiƫle) handelingen en rapportages van organisaties. Voor een jaarrekening van een aan de beurs genoteerd bedrijf is een accountantsverklaring nodig. Ook voor middelgrote en grote rechtspersonen is een accountantscontrole, uitmondend in een accountantsverklaring, verplicht gesteld. Het voeren van de titel 'accountant' is wettelijk beschermd.

In Nederland is het accountantsberoep geregeld in twee wetten, namelijk de Wet op de registeraccountants en de Wet op de accountant-administratieconsulenten.

De belangrijkste wettelijke eisen voor erkende accountants zijn:

integriteit
deskundigheid
onafhankelijkheid
onpartijdigheid
Sinds 1928 is het wettelijk voorgeschreven dat grote ondernemingen beschikken over een verklaring van een accountant over de getrouwheid hun jaarrekening. Sinds 1978 geldt dit ook voor middelgrote ondernemingen. Dit staat in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Ook voor het verkrijgen van subsidie stelt de overheid vaak het overleggen van een accountantsverklaring als voorwaarde.

Rond de jaren zestig, waren er wel 15 accountantsverenigingen actief, die ieder hun eigen deskundigheidseisen stelden, en bovendien was het accountantsberoep niet beschermd. Iedereen kon - en kan - zich accountant noemen. Voorts voerden accountants allerlei verschillende activiteiten uit, buiten de wettelijke controletaak. Om de functie van accountant te normeren werd in 1962 de Wet op de registeraccountants (WRA) ingesteld. De registeraccountant kreeg het monopolie op het afgeven van verklaringen van getrouwheid. Om de kwaliteit van registeraccountants te bevorderen en te waarborgen werd het NIVRA (Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants) opgericht. Het NIVRA kwam voort uit het in 1895 opgerichte Nederlands Instituut van Accountants, NIVA.

In 1974 werd er een wettelijk geregeld officieel diploma voor accountants-administratieconsulenten ingevoerd. De eisen voor een accountant-administratieconsulent (AA) lagen lager dan die voor een registeraccountant (RA). Sinds 1999 zijn deze eisen voor beide gelijk. Accountant-administratieconsulenten werken vaak voor het midden- en kleinbedrijf. Voor de controle is het NOvAA (Nederlandse Orde van Accountants-administratieconsulenten) aangewezen. Aansluiting bij de NOvAA is naderhand voor AA-accountants verplicht gesteld en de regeling voor AA-accountants en RA-accountants lijken naar elkaar toe te groeien. Beide hebben dezelfde bevoegdheden. Het verschil is, dat een RA-accountant universitair is opgeleid en dat een AA-accountant ook een HBO-opleiding kan hebben. In het verleden bestonden veel grote accountantskantoren, waaronder de "big four" (Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers en Ernst & Young), uit een afdeling met administratieve dienstverlening, een controletak en een adviesbureau|advies-afdeling. Omdat dit tot strijdige belangen kon leiden (hetzelfde bedrijf dat een onderneming adviseerde controleerde ook de boeken), zijn tegenwoordig vrijwel alle adviesfuncties verzelfstandigd.

Op 28 juni 2005 heeft de Tweede Kamer de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) aangenomen. De Wta is per 1 oktober 2006 in werking getreden. In de Wta is het toezicht op accountants nader geregeld, waarbij -naast de eisen die aan accountants worden gesteld- ook de organisatie aan bepaalde kwaliteitsnormen dienen te voldoen. Voor wettelijke controles hebben accountantsorganisaties voortaan een vergunning nodig. Uitgifte hiervan en het toezicht komen te liggen bij de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM).

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod